Reklamace

Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na dodaném zboží vady, máte jako zákazník právo tyto vady reklamovat.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

  1. Nejdříve nás prosím o reklamaci informujte, můžete psát na e-mail info@pastelldecor.cz nebo volat +420 724 710 157

  2. Stáhněte si Formulář pro uplatnění reklamace, vytiskněte a zašlete spolu se zbožím na naši adresu Lenka Patková, Hodslavice 252, 742 71. Reklamované zboží zabalte tak, aby nemohlo dojít k dalšímu poškození nebo jinému znehodnocení.

 

Pokud zašlete reklamované zboží na své náklady a bude Vaše reklamace oprávněná, budou Vám veškeré náklady vynaložené na přepravu reklamovaného zboží vráceny. Je nutné nám dodat doklad o zaplacení přepravy. Nepřebíráme reklamované zboží zaslané na dobírku.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.